DAATH

Nincs az az abszurd, vagy nevetséges dolog a világon, amit ne írt volna le már valamelyik filozófus.

Oliver Goldsmith

 
KöszöntőGyarapodásAnyagokKönyvtárFórumKeresésKapcsolatok


Kiválasztott:

Jogszabályok
6 írás


Továbbiak:

Ismertetők
Esszék
Tanulmányok
Előadások
Könyvek
Cikkek
Novellák
Interjúk
Beszámolók / Daath
Beszámolók / külföldi (fordítások)


KERESÉS

Mit:Hol:

anyagok
könyvtár
fórum
kapcsolatok


[Rendben][Törlés]Felmérés: ELTE kannabiszhasználat önkontrollja
Felmérés: MOKE országos orvosi kannabisz felmérés
Felmérés: Global Drug Survey 2021
Tiltás: (jan. 1.) szigorúbb ÚPA büntetési tételek
Tiltás: (szept. 24.) 207 anyag lett C-listás
Könyv: Ayahuasca – A Lélek Indája


BSZKI & Daath: Jogi segédlet: Designer drogok jogi besorolása + kiegészítések (="C-LISTÁS SZEREK") (2016)

| 2014. január 22. | Kiadó: Bűnügyi Szakértői- és Kutatóintézet & Daath.hu


A mellékelt segédlet az elmúlt években hazánkban megjelent, és a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központjának Korai Jelzőrendszerébe (EMCDDA EWS) hivatalosan bejelentett új szerek, designer drogok aktuális jogi státuszát foglalja össze, a büntetőjogilag releváns jogszabályok vonatkozásában. Az elmúlt években megjelent új anyagok nagy számából, az új pszichoaktív anyagok listájának gyakori módosulásából, és a "C listán" alkalmazott kémiai szerkezetleírásokból adódóan kialakult, meglehetősen összetett helyzetben a mellékelt táblázat segítséget nyújthat a megfelelő büntetőjogi szabályozások alkalmazásához. [...]


Én+te+ö=gén: A kábítószerek és pszichotrop anyagok jegyzékeiről és veszélyességi kategorizálásáról (2005)

| 2006. október 13. | Kiadó: Daath


Az Európai Unió Tanácsa 2004. október 25-én fogadta el a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2004/757/IB kerethatározatát, amely szerint a tagállamoknak 2006. május 12-ig meg kell felelniük a kerethatározat rendelkezéseinek. A kerethatározat rögzíti, hogy egy cselekmény akkor nem tartozik a kerethatározat alkalmazási körébe, ha az elkövető a cselekményt kizárólag saját, személyes fogyasztására hajtja végre. [...]


Kormányrendelet: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet - kábítószerek és pszichotróp anyagok (2012)

| 2012. április 4. | Kiadó: Magyarország


A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: [...]


Minisztériumi rendelet: 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet - új pszichoaktív anyagok és vegyületcsoportok ("C-LISTA") (2015)

| 2012. április 4. | Kiadó: Magyarország


Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése szerinti jelzés alapján az 1. melléklet tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy vegyületcsoportokat. [...]


Törvény: 2005. évi XCV. törvény ("az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról") (2012)

| 2012. március 10. | Kiadó: Magyarország


1. § 37. "új pszichoaktív anyag": olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem rendelkező anyag vagy vegyületcsoport, amely a központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmas a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, vagy az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény mellékletében meghatározott pszichotróp anyagok jegyzékén szereplő anyagok, és erre tekintettel azt a Kormány rendeletében ilyen anyaggá minősítette. [...]


Törvény: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (2012)

| 2013. július 1. | Kiadó: Magyarország


180. § (1) Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetését megelőzően két éven belül
a) az elkövetővel szemben a vádemelést azért halasztották el, illetve a nyomozást vagy az eljárást azért függesztették fel, mert vállalta a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt, vagy
b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították. [...]


Ecstasy tabletta adatbázis

Pszichonauták

DÁT2 Psy Help

RIASZTÁSOK

DAATH - A Magyar Pszichedelikus Közösség Honlapja

Alapítás éve: 2001 | Alapító: Minstrel | Dizájn: Dose | Kód: Minstrel
Rendszer: Cellux | Szerkesztő: Gén

 

A személyi adatok védelmének érdekében a DAATH óvatosságra int a Facebook-csoportoldalon saját névvel megosztott, mások számára is látható információiddal kapcsolatban!