DAATH

Bízz magadban, s mindig önmagad lehetsz.

Thomas Fuller

 
KöszöntőGyarapodásAnyagokKönyvtárFórumKeresésKapcsolatok


Kiválasztott:

Könyvek
12 írás


Továbbiak:

Ismertetők
Esszék
Tanulmányok
Előadások
Jogszabályok
Cikkek
Novellák
Interjúk
Beszámolók / Daath
Beszámolók / külföldi (fordítások)


KERESÉS

Mit:Hol:

anyagok
könyvtár
fórum
kapcsolatok


[Rendben][Törlés]Felmérés: ELTE kannabiszhasználat önkontrollja
Felmérés: MOKE országos orvosi kannabisz felmérés
Felmérés: Global Drug Survey 2021
Tiltás: (jan. 1.) szigorúbb ÚPA büntetési tételek
Tiltás: (szept. 24.) 207 anyag lett C-listás
Könyv: Ayahuasca – A Lélek Indája


Alan W. Watts: Az öröm kozmológiája (1962)

Könyv | 2002. április 22. | Kiadó: Borz Pszichedelikus Honlapja | Fordította: Borz


Külső és belső. Viselkedés és tudat. Ahogy civilizációnk alakítja a külső világot, az egyszerre csodálatos és esztelen. Az elmúlt két évszázadban a nyugati monoteisztikus kultúrák kifelé fordultak és elképesztő hatékonysággal formálták át a külső világ tárgyait. A legújabb időkben azonban kezdünk ráébredni a zavaró egyensúlyhiányra. Felfedeztük a belső univerzum létezését, mely eddig ismeretlen volt, megtaláltuk a tudat eleddig feltérképezetlen régióit. Ez a dialektikus irányvonal korántsem új keletű. Számos kultúra és számos egyén életében lezajlott ez a ciklus. A külső anyagi sikert kiábrándulás követi, az alapvető „Miért?” kérdések felvetése, majd a belső világ felfedezése – egy olyan világé, mely összetettségében és gazdagságában végtelenszer felülmúlja a külső világ mesterséges építményeit, melyek, forrásukat tekintve, végső soron csak az emberi képzelet projekciói. [...]


Aldous Huxley: Az észlelés kapui (1954)

Könyv | 2000. május 14. | Kiadó: Gönczöl Kiadó Kft. | Fordította: Kollár János


Lewin és Havelock Ellis óta a meszkalinnal kapcsolatban időről-időre folynak kutatások. A vegyészek nem csupán izolálták az alkaloidot, arra is rájöttek, hogyan lehet szintetikus úton előállítani, így az anyagutánpótlás már nem egy sivatagi kaktusz ritka és szeszélyes termésének függvénye. Elmeorvosok meszkalint adtak be maguknak abban a reményben, hogy ennek segítségével jobban, közvetlenebbül érthetik meg pácienseik szellemi folyamatait. A pszichológusok, sajnálatosan kevés alannyal dolgozva és túlságosan szűk területet vizsgálva bár, de megfigyelték és leírták a drog néhány feltűnőbb hatását. A neurológusok és fiziológusok felfedeztek néhány dolgot azzal kapcsolatban, hogy a meszkalin milyen hatást fejt ki a központi idegrendszerre. Ha rajtuk kívül legalább egy hivatásos filozófus is foglalkozott volna a meszkalinnal, bizonyára rávilágított volna olyan ősi, megoldatlan rejtélyekre, mint amilyen a lélek helye a természetben vagy az agy és a tudat kapcsolata. [...]


Charles T. Tart: A tudatállapotok rendszer-alapú megközelítése (1975)

Könyv | 2006. október 10. | Kiadó: E.P. Dutton & Co. | Fordította: Sárosi Péter


A pszichológiai struktúrák egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek korlátozzák és formálják azt a módot, ahogy egymással interakcióra léphetnek. Így a figyelem/tudatosság és egyéb energiák bevetése, illetve és a rendszert alkotó struktúrák tulajdonságai egyaránt korlátozzák és formálják minden pszichológiai struktúrából álló rendszer potenciáljait. Más szavakkal az emberi biokomputer nagy, de korlátozott számú potenciális működési módban üzemelhet. [...]


Feldmár András: A tudatállapotok szivárványa (I. rész) (1992)

Könyv | 2003. január 25. | Kiadó: Gigant Bt.


1992. szeptember 17-dike és december 3-dika között Feldmár András – a Kanadában, Vancouverben élő magyar pszichológus – hatalmas sikert arató előadássorozatot tartott a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen „A tudatállapotok szivárványa” címmel. Az előadások nyíltak voltak, bárki részt vehetett rajtuk. A termek minden egyes alkalommal zsúfolásig megteltek. Ezt Feldmár András egyrészt lenyűgöző stílusa, másrészt a régiónkban meglehetősen szokatlan, egyéni látásmódja segítségével érte el. Ez a frenetikus siker késztetett bennünket arra, hogy könyv formájába öntsük az előadások teljes anyagát. [...]


Feldmár András: A tudatállapotok szivárványa (II. rész) (1992)

Könyv | 2003. január 25. | Kiadó: Gigant Bt.


1992. szeptember 17-dike és december 3-dika között Feldmár András – a Kanadában, Vancouverben élő magyar pszichológus – hatalmas sikert arató előadássorozatot tartott a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen „A tudatállapotok szivárványa” címmel. Az előadások nyíltak voltak, bárki részt vehetett rajtuk. A termek minden egyes alkalommal zsúfolásig megteltek. Ezt Feldmár András egyrészt lenyűgöző stílusa, másrészt a régiónkban meglehetősen szokatlan, egyéni látásmódja segítségével érte el. Ez a frenetikus siker késztetett bennünket arra, hogy könyv formájába öntsük az előadások teljes anyagát. [...]


Feldmár András: A tudatállapotok szivárványa (III. rész) (1992)

Könyv | 2003. január 25. | Kiadó: Gigant Bt.


1992. szeptember 17-dike és december 3-dika között Feldmár András – a Kanadában, Vancouverben élő magyar pszichológus – hatalmas sikert arató előadássorozatot tartott a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen „A tudatállapotok szivárványa” címmel. Az előadások nyíltak voltak, bárki részt vehetett rajtuk. A termek minden egyes alkalommal zsúfolásig megteltek. Ezt Feldmár András egyrészt lenyűgöző stílusa, másrészt a régiónkban meglehetősen szokatlan, egyéni látásmódja segítségével érte el. Ez a frenetikus siker késztetett bennünket arra, hogy könyv formájába öntsük az előadások teljes anyagát. [...]


Feldmár András: A tudatállapotok szivárványa (IV. rész) (1992)

Könyv | 2003. január 25. | Kiadó: Gigant Bt.


1992. szeptember 17-dike és december 3-dika között Feldmár András – a Kanadában, Vancouverben élő magyar pszichológus – hatalmas sikert arató előadássorozatot tartott a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen „A tudatállapotok szivárványa” címmel. Az előadások nyíltak voltak, bárki részt vehetett rajtuk. A termek minden egyes alkalommal zsúfolásig megteltek. Ezt Feldmár András egyrészt lenyűgöző stílusa, másrészt a régiónkban meglehetősen szokatlan, egyéni látásmódja segítségével érte el. Ez a frenetikus siker késztetett bennünket arra, hogy könyv formájába öntsük az előadások teljes anyagát. [...]


Stanislav Grof: LSD pszichoterápia (1980)

Könyv | 2021. március 7. | Kiadó: Oriold és Társai Kft., 2013


A pszichedelikus kutatásból származó megfigyelések némelyike annyira mélyreható és messzire vezető, hogy azt egyetlen tudós sem hagyhatja figyelmen kívül, aki valamennyire is érdeklődik az emberi tudat iránt. Ezek a megfigyelések a legalapvetőbb tudományos paradigmáinkat is megingathatják. Az új felfedezések és meglátások jelentősen kibővítik a pszichéről alkotott modellünket, feltárják a terápiás változás és a személyiségtranszformáció eddig ismeretlen mechanizmusait, újradefiniálják a pszichoterápia stratégiáját és céljait, valamint rávilágítanak a spiritualitás emberi életben betöltött szerepére. [...]


Stanislav Grof: A tudatalatti ösvényein (Nem teljes) (1975)

Könyv | 2001. április 13. | Kiadó: Daath | Fordította: Cellux


Az LSD felfedezése tudományos körökben rendkívüli érdeklődést váltott ki. Már a legelső témába vágó cikkek felhívták a figyelmet az LSD által kiváltott tudatállapotok és egyes pszichózisok, különösen a skizofrénia tünetei közti meglepő hasonlóságra. Sok tudóst hozott lázba az a lehetőség, hogy az emberi psziché egyik legrejtélyesebb betegségét, a skizofréniát egyébként normális kísérleti személyekben, laboratóriumi körülmények között reprodukálhatják. Az LSD segítségével lehetségessé vált az is, hogy a pszichiáterek, pszichológusok, orvostanhallgatók és a pszichiátriákon dolgozó nővérek egy rövid, visszafordítható „utazás” keretében betekintést nyerjenek betegeik lelkivilágába. Ez az élmény jelentősen megkönnyítette számukra a pszichotikus betegek problémáinak megértését, illetve azok kezelését. [...]


Thomas Szasz: Szertartásos kémia (I. rész) (1974)

Könyv | 2003. augusztus 18. | Kiadó: Új Mandátum Könyvkiadó


Lényegi állításom az, hogy az általunk drogproblémánk nevezett dolog olyan, egymással kölcsönös kapcsolatban álló jelenségek összetett halmaza, amelyek személyes kísértéseink, választásaink és felelősségeink termékei, amelyekhez törvények és társadalmi elvek sokasága társul, mely törvények és elvek abból erednek, hogy képtelenek vagyunk a drogokkal őszintén szembenézni. Ha ez az alapállítás téves, akkor gyakorlatilag a könyv legtöbb kijelentése téves. De ha igaz, akkor szinte minden, amit az amerikai kormány, az amerikai törvényhozás, az amerikai orvoslás, az amerikai média, az amerikaiak többsége és a drogok elleni amerikai hadjáratba bekapcsolódó országok kormányai és lakói a kábítószerekkel kapcsolatban gondolnak és tesznek, kolosszális és költséges tévedés. [...]


Thomas Szasz: Szertartásos kémia (II. rész) (1974)

Könyv | 2005. január 8. | Kiadó: Új Mandátum Könyvkiadó


Napjaink drogproblémái tehát nem érthetőek meg anélkül, hogy ne fordítanánk megfelelő figyelmet a hitelesített és a nem hitelesített gyógyítók, az orvosok és a kuruzslók, a törvényes és a törvénytelen drogok, valamint az orvostudomány és a népi orvoslás közötti nehezen megfogható, de erőteljes feszültségekre, amelyeknek komoly érzelmi és gazdasági következményei vannak. [...]


Tóth Dániel: Dopamin terápia (2023)

Könyv | 2023. május 13. | Kiadó: Daath.hu


Azon a nyáron kezdődött. A bigott budai gimnázium elszigeteltsége után a nyári szünet maga lehetett volna a megváltás, Tomi mégis rezignáltan várta a vakációt, tele kétségekkel és bizonytalansággal. A megszokott, mindaddig irányíthatónak vélt közösségi magzatburokból kiszakadva ugyanis rádöbbent, hogy mialatt az unalmas hétköznapok alatt az iskolapadot koptatta, lakókörnyezete teljesen átalakult. A nyári melegtől olvadozó utcák fülledt szaunáját elárasztották a helyi fiatalok, akárcsak Noé bárkáját az özönvíz. Telepi Rambók, bikinis lányok, bódult suhancok tivornyáztak otthonról elszabadulva az éjszakai fényszórók szoláriumában. Tomi ellenben az átlagos, szófogadó fiatalok középszerű életét élte. Kontrollmániás szülei vajmi homályos sejtés által vezérelve krónikus paranoiával tiltották ettől a közegtől, bezzeg, ha sejtették volna, ezeknek a srácoknak mennyi hatóanyag volt a vérében, ki sem engedték volna az utcára! A kamaszfiú nagyjából akkor tehette ki a lábát otthonról, amikor elküldték a közeli ABC-be bevásárolni, és persze így is minden másodperccel el kellett számolnia, nehogy a többiekkel csavarogni merjen. [...]


Ecstasy tabletta adatbázis

Pszichonauták

DÁT2 Psy Help

RIASZTÁSOK

DAATH - A Magyar Pszichedelikus Közösség Honlapja

Alapítás éve: 2001 | Alapító: Minstrel | Dizájn: Dose | Kód: Minstrel
Rendszer: Cellux | Szerkesztő: Gén

 

A személyi adatok védelmének érdekében a DAATH óvatosságra int a Facebook-csoportoldalon saját névvel megosztott, mások számára is látható információiddal kapcsolatban!